Archive for the ‘Miejsca’ Category

Liverpool – niezwykłe miasto

Liverpool – piękno i brzydota, nowoczesność i wciąż aktualna przeszłość. Miasto zaskakujące dla kogoś kto oczekuje od jednego z najsłynniejszych miejsc cywilizacji zachodniej najwyższych standardów architektonicznych, infrastruktury miejskiej, technologicznych itd.

Powered by WordPress and MasterTemplate