biuro

Obecnie prawo polskie to szereg gałęzi, w tym: artykuły i paragrafy. Zauważmy punkt dotyczący prawdomówności. Kompletnie nie dopracowany paragraf, który mówi nam o tym, że za składanie fałszywych zeznań grozi kara więzienia do lat 3. Jednak, co ma ofiara zrobić, gdy nie ma warunków do przygotowania jakichkolwiek dowodów. A nikt na słowo nie wierzy. Nie wolno również oprawcy fotografować kamerować, nic nie wolno. Więc, jak ma się ofiara przemocy bronić.
Wszelkiego rodzaju gnębienie w przypadku mobingu w pracy, który nie można udowodnić. Znęcanie się przez pracodawce różnymi karami. Okradanie z wynagrodzenia bez żadnych podstaw. Osobny paragraf, który mówi o 5 latach pozbawienia wolności za naruszanie praw drugiego człowieka. Jak się mają dwa prawa, które dotyczą społecznego współżycia. A nie mają one normalnego użycia w życiu społecznym ludzi.
Reasumując, czy prawo polskie kuleje z paragrafem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań?

Z pewnością należy winę bezsprzecznie udowodnić. Samo zeznanie jednej osoby może być nie wystarczające. Chociaż w przypadku zeznań wielu osób sytuacja pod kątem możliwości oceny sytuacji całkowicie się zmienia.

prawo

ochrona prawna firm Bytom